phúc hưng nguyên

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Phúc Hưng Nguyên
3 triệu - 5 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 440 đường 2/9- Đà Nẵng