1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Photocopy Tại Vĩnh Châu, Sóc Trăng
3 triệu - 5 triệu Sóc Trăng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: nguyễn huệ, khóm 1, phường 1, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng