Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Petrovietnam Transportation Corporation ( Pvtrans )
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 2nd Floor, PVFCCO Tower, 43 Mac Dinh Chi St., Đakao Ward, District 1, Ho CHi Minh City