pantos logistics (vietnam)

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
4Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Pantos Logistics (Vietnam)
1 triệu - 3 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Pantos Logistics (Vietnam)
1 triệu - 3 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Pantos Logistics (Vietnam)
1 triệu - 3 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Pantos Logistics (Vietnam)
1 triệu - 3 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: P2, LGE land lot, Trang Due , An Duong, Hai Phong