2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Panasonic Industrial Devices Vietnam Co., Ltd (Pidvn)
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Panasonic Industrial Devices Vietnam Co., Ltd (Pidvn)
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Plot J1-J2 Thang Long Industrial Park, Dong Anh Dist., Hanoi