Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Pacific Cross Vietnam
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Pacific Cross Vietnam
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Pacific Cross Vietnam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Pacific Cross Vietnam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Pacific Cross Vietnam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Head office: 4th Floor, 81-85 Ham Nghi, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCMC / Ha Noi R.O: 19th floor, VCCI Tower, 9 Dao Duy Anh St, Dong Da Ward, Ha Noi