5Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Oro Vietnam Co., Ltd.
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Oro Vietnam Co., Ltd.
1 triệu - 3 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Oro Vietnam Co., Ltd.
15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Oro Vietnam Co., Ltd.
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Oro Vietnam Co., Ltd.
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Fl12, Golden Tower, 6 Nguyen Thi Minh Khai Street, Dakao Ward, Dist 1,Ho chi Minh City