Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Odyssey Resources (Vietnam) Limited.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Odyssey Resources (Vietnam) Limited.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Odyssey Resources (Vietnam) Limited.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Odyssey Resources (Vietnam) Limited.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Odyssey Resources (Vietnam) Limited.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Odyssey Resources (Vietnam) Limited.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Odyssey Resources (Vietnam) Limited.
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 7th and 8th Floors, BlueSky Tower, No. 1 Bach Dang Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC, Vietnam