Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Obetech Pacific Sdn Bhd Ho Chi Minh Rep Office Vietnam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Obetech Pacific Sdn Bhd Ho Chi Minh Rep Office Vietnam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Obetech Pacific Sdn Bhd Ho Chi Minh Rep Office Vietnam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Unit 7.01, 7th Floor, Tuan Minh Building 90-92 Le Thi Rieng, Ben Thanh Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh City, Vietnam