2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

O-I Bjc Vietnam Glass Limited
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
O-I Bjc Vietnam Glass Limited
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 11th Floor, REE Tower, 9 Doan Van Bo, Ward 12, District 4, Ho Chi Minh City