nuplex resins (vn)

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
0Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: No.1, 9A Street, Bien Hoa Industrial Zone II, Dong Nai