ninja van

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
5Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Ninja Van
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Ninja Van
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Ninja Van
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Ninja Van
10 triệu - 15 triệu Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Ninja Van
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 215 Ma lLo, Binh Tri Dong A, Binh Tan district, HCMC