Chi tiết tuyển dụng

Tin xác thực Lượt xem: 415

Thông tin tuyển dụng nhanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Yêu cầu bằng cấp: Không yêu cầu

Số lượng cần tuyển: 0

Ngành nghề:

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chức vụ: Trưởng Nhóm

Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu


Mô tả công việc

5.1. Hành chánh/ Administration
1. Thu thập số liệu từ các khoa lâm sàng, tổng hợp số liệu và lập báo cáo số liệu thành bảng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất hoạt động chuyên môn và trình duyệt CMO/CEO trước khi gửi sở Y tế TP. HCM.
Collect Medical data from clinical Units, synthesis data into Medical Activity Report and periodically unexpectedly submit to CMO/CEO/ HCM DOH
2. Soạn thảo các thông báo, quy định, quy chế, quyết định,… liên quan đến công tác chuyên môn tại Bệnh viện
Darfting announcement, regulation, decisions,… related to the hospital’s business and operations.
3. Lưu giữ văn bản và sắp xếp văn bản, tài liệu, quy định, quy trình, công văn tại phòng Kế Hoạch tổng hợp một cách hệ thống theo trình tự, đơn giản, dễ tham khảo hoặc sử dụng khi cần đến.
Filing and keeping correspondences, documents, regulations and procedures systematically according to the order, simple, easy referencing and using if needed.
4. Nhận công văn và trình CMO. Gởi công văn ký duyệt bởi CMO/ CEO đến các nơi trong hoặc ngoài bệnh viện.
Receive official documents in and submit them to CEO send official documents out with the approval of CMO/CEO to relevant departments in and out – hospital.
5. Phối hợp với bộ phận khác trong bệnh viện (IT, HR) nhằm sắp xếp các cuộc họp, gặp mặt. Nhắc lại công việc đảm bảo lịch đúng giờ.
Co-ordinate with orther teams in the hospital(IT,HR) to arrange all meetings, appointments. Remind them according to the schedule arranged.
6. Phối hợp với bộ phận tài chính kế toán cho những nhu cầu thanh toán chi phí các việc liên quan đến MA.
Co-ordinate with Finance for advance repuest and clearing all expenses related to MA works.
7. Thực hiện các công việc khác theo chỉ định, yêu cầu của trưởng phòng kế hoạch tổng hợp.
Carry out other businesses as assigned by MA Manager
5.2. Hỗ trợ các hoạt động y khoa/ Assist Medical Activites
1. Đào tạo liên tục ( chương trình đào tạo liên tục) / Continued Medical Education:
a. Thảo luận với Điều phối viên Chương trình đào tạo liên tục và các thành viên khác của bộ phận Kế hoạch tổng hợp nhằm tổ chức tốt các buổi hội thảo khoa học kỹ thuật, các lớp huấn luyện kỹ năng chuyên môn hoặc các lớp học khác. Gởi thư mời đến các khách tham dự, ghi thông tin khách tham dự và hỗ trợ giảng viên.
In consultation with CME co-ordinator and other member in MA Department to organize and develop CME/ other training session. Send invitation letter to attendees/ list of attendees and take care Lecturer.
b. Hỗ trợ Bác sỹ các thủ tục tham dự các lớp tập huấn chuyên đề, hội thảo y khoa trong nước hoặc Quốc tế: Trình duyệt kiến nghị CMO/CEO, đăng kí hội thảo, chỗ lưu trú và phương tiện đi lại , thanh toán chi phí với bộ bận tài chính kế toán.
Support Doctors the process to participate medical training, conference, workshop inside or outside Vietnam. Submit proposal to CMO/CEO, registration. Arrange accommodations, transportations and clear fee with Finance & Accounting Department.
2. Kiểm soát nhiễm khuẩn/ Infection Control
a. Hỗ trợ bộ phận kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện các kế hoạch huấn luyện, kiểm tra. Tham gia vào đội kiểm tra kiểm soát nhiễm khuẩn.
Support Infection control audit.
b. Hỗ trợ việc nhận môi trường cấy từ phòng xét nghiệm và gởi mẫu cấy đến phòng xét nghiệm.
Support to take culture media and send culture samples back to Lab. Receive the culture results from Lab.

Quyền lợi được hưởng

- Bảo hiểm y tế 24/24
- Làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp

Yêu cầu công việc

6.1. Tinh thần và thể chất
6.1.1. Làm việc trong môi trường năng động, áp lực. Work is performed with frequent interruptions.
6.1.2. Công việc đòi hỏi sự chính xác và sự tỉ mỉ đến từng chi tiết. Work requires close attention to details and accuracy.
6.1.3. Đôi khi phải chịu căng thẳng trong việc hoàn thành công việc liên quan đến các hoạt động của QA, các bác sỹ, các khoa và các mối quan hệ. Occasional mental stress is involved in completing QA activities with regarding to physicians, departments and inter-relationships.
6.1.4. Lên kế hoạch thực hiện việc kiểm tra công tác ghi chép hồ sơ bệnh án. Requires to perform clinical chart review and audit.
6.1.5. Yêu cầu phải tham gia các hoạt động của các hội đồng, phòng ban. Requires to directly involved in attendance in committee and departmental activities
6.1.6. Làm việc trên máy tính. Reqiures to work on a computer.
6.2. Kiến thức, các kỹ năng và các khả năng /Knowledge, skill and activities
6.2.1. Có kiến thức về máy tính nhằm thực hiện công tác thu thập dữ liệu hiệu quả.
6.2.2. Hiểu rõ các yêu cầu báo cáo số liệu của Bộ y tế. Good understanding and knowledge regarding to Medical report from DOH.
6.2.3. Có kinh nghiệm làm việc ở môi trường Bệnh viện và chăm sóc y tế. Practical experience in the field and knowledge of medical service
6.2.4. Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm. Minimum 02 years of experience.
6.2.5. Tối thiểu 1 năm làm việc trong lĩnh vực quản lý chất lượng. Minimum 1 year of experience in Quality Assurance.
7. Tiêu chuẩn công việc/ Position Competency profile
7.1. Sáng tạo. Innovativeness
7.2. Có kế hoạch và tổ chức. Planning and Organizing
7.3. Linh hoạt, học hỏi. Flexibility and Adaptability
7.4. Có trách nhiệm. Responsibilities, Decisiveness and Accountability
7.5. Có kỹ năng giao tiếp. Communication
7.6. Làm việc nhóm. Teamwork
8. Khả năng chuyên môn
8.1. Thu thập và phân tích dữ liệu. Data collection and Analysis
8.2. Thực hiện các báo cáo định lượng, định tính. Production of meaningful quanlitative reports.
8.3. Có khả năng hiểu và viết báo cáo các số liệu thống kê. Ability to interpret and communicate statistical reports.
8.4. Có khả năng giám sát và theo dõi. Monitoring and surveillance capabilities.
9. Các yêu cầu về học vấn, trình độ/ Education/ training requirements
9.1. Bằng đại học. Bachelor’s course in a health-related field preferred
9.2. Khả năng giao tiếp ( nói và viết) bằng tiếng bản ngữ và Tiếng Anh. Ability to interpret and communicate effectively, written and oral both Vietnamese and English
9.3. Kỹ năng vi tính tốt: Microsoft excel, Word, Power point.
10. Bằng cấp chuyên môn/ Licensure requirement
Chứng chỉ phù hợp với lĩnh vực dịch vụ. License as applicable.

Yêu cầu hồ sơ

Thông tin liên hệ

Người liên hệ:

Địa chỉ: 6 Bac Nam 3 St., An Phu Ward, Dist 2, HCMC

Hạn nộp hồ sơ: 05/05/2019


Giới thiệu về Công ty


Việc làm tương tựViệc làm tương tự

QR CODE