nha thai jsc

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Nha Thai Jsc
Trên 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 119 -127 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Dis 02