nhà hàng việt phố

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
8Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Nhà Hàng Việt Phố
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Nhà Hàng Việt Phố
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Nhà Hàng Việt Phố
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Nhà Hàng Việt Phố
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Nhà Hàng Việt Phố
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Nhà Hàng Việt Phố
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Nhà Hàng Việt Phố
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Nhà Hàng Việt Phố
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 49 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3