Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Nhà Hàng Sen Ngọc - Công Ty TNHH Ẩm Thực Sen Ngọc
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Nhà Hàng Sen Ngọc - Công Ty TNHH Ẩm Thực Sen Ngọc
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Nhà Hàng Sen Ngọc - Công Ty TNHH Ẩm Thực Sen Ngọc
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Nhà Hàng Sen Ngọc - Công Ty TNHH Ẩm Thực Sen Ngọc
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Nhà Hàng Sen Ngọc - Công Ty TNHH Ẩm Thực Sen Ngọc
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Nhà Hàng Sen Ngọc - Công Ty TNHH Ẩm Thực Sen Ngọc
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Khu Công Viên Cây Xanh Hà Đông, Cổng B Chung Cư Hyundai Hà Đông, TP. Hà Nội