Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Nghi Son Aquatic Product Import-Export Co.,ltd
7 triệu - 10 triệu Bình Thuận
Ứng tuyển ngay
Nghi Son Aquatic Product Import-Export Co.,ltd
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Nghi Son Aquatic Product Import-Export Co.,ltd
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Nghi Son Aquatic Product Import-Export Co.,ltd
7 triệu - 10 triệu Cần Thơ
Ứng tuyển ngay
Nghi Son Aquatic Product Import-Export Co.,ltd
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Nghi Son Aquatic Product Import-Export Co.,ltd
Thỏa thuận Nghệ An
Ứng tuyển ngay
Nghi Son Aquatic Product Import-Export Co.,ltd
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Room 502, Waseco buiding, 10 Pho Quang, ward 2, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh city