2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Nexia Stt
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Nexia Stt
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 18th Floor, C’land Tower, 156 Xa Dan II street, Nam Dong ward, Dong Da district, Hanoi, Vietnam