Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Nexgen Packaging Vietnam Ltd
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Nexgen Packaging Vietnam Ltd
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Nexgen Packaging Vietnam Ltd
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Nexgen Packaging Vietnam Ltd
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Nexgen Packaging Vietnam Ltd
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
Nexgen Packaging Vietnam Ltd
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 17 VSIP, đường số 2, Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore, P. Bình Hòa, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương