new viet dairy jsc

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

New Viet Dairy Jsc
20 triệu - 30 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 145 Ton That Dam St, Ben Nghe ward, dist 01, HCMC