4Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Neo Optical Co., Ltd
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Neo Optical Co., Ltd
5 triệu - 7 triệu Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Neo Optical Co., Ltd
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
Neo Optical Co., Ltd
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Cụm công nghiệp thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.