n kid group

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
7Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

N Kid Group
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
N Kid Group
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
N Kid Group
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
N Kid Group
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
N Kid Group
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
N Kid Group
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
N Kid Group
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 7th floor, Samco Building, 326 Vo Van Kiet, Co Giang Ward, Dist. 1, HCMC