Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Mega World Shipping Co., Ltd
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 181 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam