may hoàng tâm

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

May Hoàng Tâm
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: KCN Ninh Hiệp - Ninh Hiệp - Gia Lâm- Hà Nội