may baby corner

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

May Baby Corner
3 triệu - 5 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 08 Thống Nhất, Phước Long B, Thủ Đức, Hồ Chí Minh