Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Mapletree Vietnam Management Consultancy Co. Ltd
Thỏa thuận Bình Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Mapletree Business Centre, 1060 Nguyen Van Linh, Tan Phong Ward, District 7, HCMC