Tra cứu lương trưởng phòng marketing

Danh sách tin tuyển trưởng phòng marketing

Công ty TNHH MCT SOLUTIONS

Tuyển Trưởng Phòng Marketing

20.000.000 - 30.000.000 VNĐ

Công Ty Cổ Phần Thế Giới Tin Học

Trưởng Phòng Marketing

15.000.000 - 22.000.000 VNĐ

Công Ty Cổ Phần Thế Giới Tin Học

Marketing Manager (Trưởng phòng Marketing)

15.000.000 - 22.000.000 VNĐ

Công ty TNHH Phúc Khánh Land

Trưởng phòng Marketing

15 - 20 triệu VNĐ

Happywork

Trưởng Phòng Marketing

15 - 20 triệu VNĐ

CÔNG TY TNHH BẦU TRỜI MỚI  NEW SKY LAND COMPANY LIMITED

Trưởng phòng Marketing

10 - 15 triệu VNĐ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS

Trưởng Phòng Marketing

Mức lương VNĐ

Công ty cổ phần đầu tư khoa học và công nghệ vietfast

Trưởng phòng Marketing

10 - 15 triệu VNĐ