Tra cứu lương qc

Danh sách tin tuyển qc

Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Dịch vụ Và Thương Mại Việt Nam

QC Manager

Thỏa Thuận

CÔNG TY TNHH MTV XD TM TRANG TRÍ KIẾN ĐẠI PHÁT

KỸ SƯ QA / QC XÂY DỰNG

11.000.000 - 15.000.000 VNĐ

CÔNG TY TNHH QUEER

TUYỂN NHÂN VIÊN QC - QA

12.000.000 - 18.000.000 VNĐ

CÔNG TY TNHH YOUPIK

TUYỂN NHÂN VIÊN QA - QC

9.000.000 - 17.000.000 VNĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN SORA HOSPITALITY

TUYỂN NHÂN VIÊN QC / QA

9.000.000 - 16.000.000 VNĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OPENWORLD

TUYỂN NHÂN VIÊN QA - QC

12.000.000 - 18.000.000 VNĐ