Tra cứu lương qa

Danh sách tin tuyển qa

CÔNG TY TNHH MTV XD TM TRANG TRÍ KIẾN ĐẠI PHÁT

KỸ SƯ QA / QC XÂY DỰNG

11.000.000 - 15.000.000 VNĐ

CÔNG TY TNHH QUEER

TUYỂN NHÂN VIÊN QC - QA

12.000.000 - 18.000.000 VNĐ

CÔNG TY TNHH YOUPIK

TUYỂN NHÂN VIÊN QA - QC

9.000.000 - 17.000.000 VNĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN SORA HOSPITALITY

TUYỂN NHÂN VIÊN QC / QA

9.000.000 - 16.000.000 VNĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OPENWORLD

TUYỂN NHÂN VIÊN QA - QC

12.000.000 - 18.000.000 VNĐ

Công ty  TNHH Công nghệ đóng gói HONHA ECAO PULP VIỆT NAM

Trưởng phòng QA/QC

7 - 10 triệu VNĐ