lear corporation, vietnam

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Lear Corporation, Vietnam
20 triệu - 30 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Lear Corporation, Vietnam
15 triệu - 20 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Lear Corporation, Vietnam
15 triệu - 20 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Building 4, Do Son Industrial zone, Hai Phong city