1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Kume Design Asia Co., Ltd (Kda)
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 4F, CDC Building, 25-27 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung District, Hanoi