1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Khách Sạn Các Hoàng Tử - Princes Hotel
3 triệu - 5 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 303 - Đg Núi Ngọc - Cát Bà - H. Cát Hải