1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Kfc Vietnam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Level 12, Blue Sky Office Tower - 1 Bach Dang St., Ward 2, Tan Binh Dist.