1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Kasatria Technologies Vietnam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 21Bis Hau Giang, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam