japfa comfeed vietnam ltd

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
4Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Japfa Comfeed Vietnam Ltd
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Japfa Comfeed Vietnam Ltd
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Japfa Comfeed Vietnam Ltd
Trên 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Japfa Comfeed Vietnam Ltd
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc