j&t express chi nhánh bắc ninh

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

J&t Express Chi Nhánh Bắc Ninh
7 triệu - 10 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
J&t Express Chi Nhánh Bắc Ninh
10 triệu - 15 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô 3, Cụm CN Nam Võ Cường, Tp Bắc Ninh