5Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Itm Semiconductor Vietnam Co., Ltd
20 triệu - 30 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Itm Semiconductor Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Itm Semiconductor Vietnam Co., Ltd
15 triệu - 20 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Itm Semiconductor Vietnam Co., Ltd
20 triệu - 30 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Itm Semiconductor Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 6, đường 11, Khu công nghiệp VSIP, Từ Sơn, Bắc Ninh