1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hữu Cơ Gò Công
5 triệu - 7 triệu Tiền Giang
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Ấp Thành Nhứt Xã Bình Xuân Thị xã Gò Công Tiền Giang