1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Hi Fashion Vina Co. Ltd.
Thỏa thuận Đồng Nai
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Street No. 6, Tan Phu Industrial Zone , Huyện Tân Phú , Đồng Nai , Việt Nam