Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế - Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Gia Thành
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Hệ Thống Nhà Hàng Nét Huế - Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Gia Thành
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Tầng 4, 34 - 36 Thái Hà, Hà Nội