3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Ha Tien Vegas Entertainment And Resort
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Ha Tien Vegas Entertainment And Resort
20 triệu - 30 triệu Bạc Liêu
Ứng tuyển ngay
Ha Tien Vegas Entertainment And Resort
20 triệu - 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Road #33, Prek Chak, Kompong Trach, Kompot, Cambodia.