Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Grob Vietnam Co., Ltd (Branch Of Grob-Werke Gmbh & Co. Kg)
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Thanh Dat 1 Building, No 3 Le Thanh Tong, May To Commune, Ngo Quyen Dist, Haiphong City, Vietnam