golden legend ltd ( forest city project )

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Golden Legend Ltd ( Forest City Project )
Trên 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Ho Chi Minh