Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Gf Machining Solustions Company Limited – Hanoi – Vietnam
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 13rd fl. - TTC building – 19 Duy Tan str., Cau Giay – Hanoi.