gen i.n.d co., ltd.

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Gen I.n.d Co., Ltd.
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Hà Nội