friwo vietnam co., ltd.

Quy mô công ty: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Friwo Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Đồng Nai
Ứng tuyển ngay
Friwo Vietnam Co., Ltd.
1 triệu - 3 triệu Đồng Nai
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lot 240, street 12, Amata IP, Dong Nai