Chi tiết tuyển dụng

Tuyển dụng Facility Manager

Tỉnh thành tuyển dụng: Hồ Chí Minh
Mức lương: Trên 30 triệu
Email:
SĐT:
Tin xác thực Lượt xem: 678

Thông tin tuyển dụng nhanh

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Yêu cầu bằng cấp: Không yêu cầu

Số lượng cần tuyển: 0

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chức vụ: Thực tập sinh

Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu


Mô tả công việc

- Ensure the normal operation of factory facilities with good reliability and efficiency.
確保廠務設施以高可靠度及效率正常運轉
- Ensure the performance and professionalism elevation of department staff.
確保部門人員工作表現及專業度提升
- Support the business growth and production requirement of the company
支援公司業務成長及生產需求
- Dispatch and manage manpower to operate and maintain factory facilities based on SOP
以標準作業流程調度管理人力以操作及維護廠務設施 (部門人員約50人,用電負載最高20MW, 污水站5座)
- Evaluate the performance of department staff.
考核部門人員績效
- Provide training course for department staff.
為部門人員提供訓練課程
- Identify systematic problems and solutions based on data-driven approaches.
以數據分析方法找出系統性問題及其解答
- Propose hardware upgrade and extension based on the production plans and the policy of the company.
依公司發展政策及生產計畫提出硬體升級及擴充。
- Report the energy and water efficiency to NIKE in English monthly.
每月以英文向NIKE報告水電使用效率

Quyền lợi được hưởng

- In accordance to Companys Policy

Yêu cầu công việc

Education:
- Bachelors degree or above. Major in electrical or environmental engineering/大學以上電機或環工學系畢業
- 3-year working experience in factory facility affair or above/ 3年以上廠務部門工作經驗
- Fluently in English or Chinese (listening, speaking, reading & writing)
Knowledge:
- Be familiar with the theory of operation of power supply system./ 熟悉電力系統運作原理
- Be familiar with the theory of operation of waste water treatment/熟悉污水處理運作原理
- Be familiar with the theory of operation of air conditioners./ 熟悉冷凍空調運作原理
Skills:
- Communication/ 溝通
- Task dispatch/ 工作分配
- Staff management/人員管理
- Logical thinking /邏輯思考

Yêu cầu hồ sơ

Thông tin liên hệ

Người liên hệ:

Địa chỉ: KCN Thuận Đạo - Bến Lức - Long An

Hạn nộp hồ sơ: 05/10/2019


Giới thiệu về Công ty


Việc làm tương tựViệc làm tương tự

QR CODE