2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Bắc Trần Tiến
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Doanh Nghiệp Tư Nhân Bắc Trần Tiến
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 339 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Hồ Chí Minh