Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Dallmeier Electronic Gmbh & Co.kg
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 7th Floor, Thanh Quan Building, 132-136 Le Dinh Ly Street, Vinh Trung Ward, Thanh Khe District, Da Nang, Vietnam