2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Đặc Sản Bá Kiến
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Đặc Sản Bá Kiến
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 18, Lô 4B, Đường Trung Yên 10A, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội